Insightz
Indoor Dynamics

Insightz Indoor Dynamics biedt retailers en ondernemers de kans om aan de hand van betrouwbare en accurate data beslissingen en keuzes te maken die hun business sterk zullen verbeteren. De mogelijkheden om Maiman binnen in te zetten zijn eindeloos: je kunt drukte op de vloer meten, bij lang genoeg meten kan er drukte voorspeld worden zelfs. Door de inzet van meerdere sensoren kunnen looproutes in de winkel vastgesteld worden, de zogenaamde offline customer journey. Op deze manier weet de winkelier hoeveel personeel er ingepland moet worden, kan er achterhaald worden wat de ‘hot spots’ en de ‘cold spots’ in de winkel zijn en kan de routing in de winkel geoptimaliseerd worden.

Alle data wordt in Insightz dashboard getoond en aan elkaar gekoppeld voor het verkrijgen van de nodige inzichten. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen drukte en het weer. Koppel dan ook nog eventueel data vanuit City Dynamics, waarbij er buiten voor de winkel gemeten kan worden en je hebt inzicht in jouw ‘capture rate’.

Waarvoor kan de data worden gebruikt?

Veiligheidsdoeleinden

Hoeveel mensen zijn er in het pand

Inzet personeel op basis van (verwachte) drukte

Inzet personeel op basis van (verwachte) drukte

Individuele looproute van bezoekers in kaart brengen

in winkels kan zo een customer journey in de winkel zichtbaar gemaakt worden

Attractiviteit bepalen van winkelpaden, schappen of producten

Door stopmomenten vast te leggen

Hot and cold spots aangeven

Waar komen altijd veel mensen in de winkel en waar slechts weinig mensen? Zo kunnen inefficiënte vierkante meters in kaart gebracht worden!

Voorspellen

Vooraf weten hoe druk het gaat worden in een winkel of openbare instelling, op een bepaalde dag. Dit kan dankzij algoritmes die de data verwerken, waarbij veel variabele, externe data kan worden meegenomen, zoals feestdagen, weersomstandigheden etc.

Inzichten, data en dashboard

Insightz richt klant specifiek een overzichtelijk dashboard in, waarin alle gemeten data die verwerkt is overzichtelijk wordt weergegeven. Elke geïnstalleerde, actieve sensor in het pand kan via een pull down menu worden opgeroepen. Informatie die over de specifieke sensor gegeven wordt, is onder andere de locatie binnen het pand, de datum van installatie, het laatste ijkmoment en de accuratesse van de sensor. Er kan worden doorgeklikt naar de data die deze sensor heeft gemeten. Elke sensor kan dus separaat worden weergegeven in het dashboard.

Uiteraard kan er een overzicht getoond worden in het dashboard van het totaal, alle data die voortkomt uit alle sensoren bij elkaar opgeteld of per individuele sensor. Gegevens die in het dashboard kunnen worden opgeroepen zijn onder andere de actuele telling van bezoeken, in- en uitgaande bezoeken en het verloop van bezoeken en/of activiteiten. Dit kan actuele data zijn (per kwartier verversing), per dag, per week, per maand of per jaar. Er kan extra data worden toegevoegd op basis waarvan er vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Denk aan data omtrent de weersomstandigheden, data voortkomend uit andere locaties of data uit voorgaande periodes.

Locaties en zones

Samen met Insightz bepaalt de klant op welke plekken in het pand de Maiman lasersensoren worden gemonteerd. Allereerst door sensoren nabij van de ingangen te plaatsen om te zorgen voor actuele tellingen. Daarnaast is het zelfs mogelijk om door een strategische indeling zones te creëren waarmee een customer journey in kaart kan worden gebracht. Zo kunnen uitgebreide looproutes in beeld gebracht worden en kunnen er inzichten verkregen worden omtrent de routing van een winkel, de populariteit van gangpaden, schappen en producten.

Alle sensoren worden elke middernacht ‘gereset’, zodat de teller weer op nul staat. Dit geschiedt volledig geautomatiseerd. Bij binnen metingen kan er een plattegrond getoond worden waarop de sensoren en hun locaties overzichtelijk worden weergegeven. Vanuit de plattegrond kan er ook op de sensoren geklikt worden om in een pop-up window de actuele sensorgegevens te tonen (naam van de sensor, ijkmoment en real time gegevens). Doorklikken brengt je dan bij de grafiek met gemeten data van de betreffende sensor. Per zone is er een dashboard dat bekeken kan worden.

Rapportages

Alle documenten en rapportages zijn terug te vinden in het dashboard. De rapportages van de ijkingen en accuratesse van de afzonderlijke sensoren evenals de gehele zone. De hoofdgebruiker van het dashboard kan zelf alle locaties van sensoren bekijken en de daaraan gekoppelde data oproepen. Tevens kunnen er rechten toebedelen aan individuele gebruikers, die alleen de voor hen relevante sensoren en data kunnen bekijken. Denk hierbij aan een winkelketen, waarbij de store manager alleen de data kan oproepen die voor zijn winkel van toepassing is.

Specificaties

Maiman heeft een behuizing voor binnen toepassing die is gemaakt van kunststof. Maiman is te monteren aan de muur, aan het plafond of aan een schap. De positionering, oftewel montage hoogte en kijkhoek, van Maiman is echt maatwerk, er is voor elke mogelijkheid een oplossing. Voor het aansluiten van Maiman is alleen een voedingsbron nodig, er hoeven geen datakabels getrokken te worden. De lasersensor verwerkt de metingen al via eigen hardware alvorens deze door de constante connectiviteit naar de server van Insightz worden verzonden, waarmee ze realtime inzichtelijk zijn in het dashboard. Op regelmatige basis worden alle sensoren door Insightz geijkt, waardoor de nauwkeurigheid van meten gewaarborgd blijft.

Maiman is:

Belangrijke uitganspunten