Insightz
FMCG Dynamics

In de wereld van FMCG (Fast Moving Consumer Goods) doen partijen er alles aan om hun producten aan de man te brengen. Er wordt veel marktonderzoek gedaan bij klanten en vaak gevraagd naar hun gedachte. Nadeel is niet het natuurlijk gedrag van de klant kan worden gemeten, maar men vaak te maken heeft met ‘gewenste’ antwoorden of gedrag. Met Insightz FMCG Dynamics is dat verleden tijd. Dankzij onze Maiman lasersensoren kan op een volledige anonieme en 100% AVG-proof wijze het klantgedrag van elke individu binnen de winkel gemeten worden. Uiteraard worden alle klanten in- en uitgaand geteld, maar na binnenkomst worden ook looproutes, stopmomenten, touchpoints op schap- en productniveau in kaart gebracht. Voor marktonderzoekbureau is dit de perfecte tool om hun klanten van zeer waardevolle data te voorzien.

 Onze plug en play oplossing is zo ontworpen dat deze geschikt is voor tijdelijk projecten om te meten in binnen bepaalde periodes. Betekent dat het makkelijk geïnstalleerd kan worden, maar ook makkelijk gedemonteerd zonder dat de klant hier hinder van ondervindt. Een ideale oplossing voor A-B metingen.

Alle data wordt opgeslagen op onze server en is in te zien in een zeer uitgebreid dashboard, waarbinnen alle mogelijk vergelijkingen gemaakt kunnen worden. De data is altijd beschikbaar zodat ook op een later moment nog van toegevoegde waarde kan zijn.

Waarvoor kan de data worden gebruikt?

A - B testen

Door in verschillende periodes te meten kan de attractiviteitswaarden van promotiemiddelen worden vastgesteld.

Individuele looproute van bezoekers in kaart brengen

in winkels kan zo een customer journey in de winkel zichtbaar gemaakt worden.

Attractiviteit bepalen van winkelpaden, schappen of producten

Door stopmomenten en touchpoints tot op productniveau vast te leggen.

Hot and cold spots aangeven

Waar komen altijd veel mensen in de winkel en waar slechts weinig mensen? Zo kunnen inefficiënte vierkante meters in kaart gebracht worden!

Voorspellen

Vooraf weten hoe druk het gaat worden in een winkel of openbare instelling, op een bepaalde dag. Dit kan dankzij algoritmes die de data verwerken, waarbij veel variabele, externe data kan worden meegenomen, zoals feestdagen, weersomstandigheden etc.

Inzichten, data en dashboard

Het uitgebreide dashboard toont alle gemeten data vanaf binnenkomst tot aan vertrek vanuit de winkel. Alles omtrent looproutes, stopmomenten, touchpoints, ‘hot’ en ‘cold’ spots zijn inzichtelijk, van totaal aantal bezoekers tot aan het individu. Maanden, weken, dagen zijn tot op elk gewenst tijdsniveau met elkaar te vergelijken.

Locaties en zones

In samenspraak met de klant wordt bepaald wat er gemeten moet worden. Insightz maakt een plan voor de positionering van de sensoren op basis van de winkelindeling. Boven elke ingang en boven elk schap worden sensoren geplaatst die alle activiteiten meten. De data wordt vanuit de sensor naar de server van Insightz gestuurd en getoond in het dashboard.

Alle sensoren worden elke middernacht ‘gereset’, zodat de teller weer op nul staat. Dit geschiedt volledig geautomatiseerd. Bij binnen metingen kan er een plattegrond getoond worden waarop de sensoren en hun locaties overzichtelijk worden weergegeven. Vanuit de plattegrond kan er ook op de sensoren geklikt worden om in een pop-up window de actuele sensorgegevens te tonen. Doorklikken brengt je dan bij de grafiek met gemeten data van de betreffende sensor. Per zone is er een dashboard dat bekeken kan worden.

Rapportages

Vanuit het dashboard zijn er vele verschillende rapportages te maken. Alle data kan op een eenvoudige wijze met elkaar vergeleken worden, van maanden, weken, dagen tot aan elk gewenst tijdsniveau per kwartier. De informatie is makkelijk te downloaden voor eventuele verdere toepassingen.

Specificaties

De sensoren worden gepositioneerd op basis van de winkelindeling. Boven elke ingang en elke schap wordt een sensor geïnstalleerd die de activiteit van de klant meet. Voor het aansluiten van de plug en play Maiman oplossing is alleen een voedingsbron nodig, er hoeven geen datakabels getrokken te worden. De lasersensor verwerkt de metingen al via eigen hardware alvorens deze door de constante connectiviteit naar de server van Insightz worden verzonden.

Maiman is:

Belangrijke uitganspunten