Insightz
City Dynamics

De inzichten die worden verkregen met het buiten meten van aantallen passanten, hun route en de stopmomenten zijn voor meerdere partijen interessant. Gemeentes kunnen zo de drukte in kaart brengen, registreren welke route de passanten afleggen en meten waar mensen zich verzamelen. Door meerdere Maiman lasersensoren in te zetten kunnen zones gedefinieerd worden, zo kan er bijvoorbeeld bekeken worden hoeveel toestroom er in een straat is vanuit zijstraten. Er kan aan de hand van de data uiteindelijk voorspellend gewerkt worden. Dat is handig voor de, boa’s en parkeerbeheer. Er kan op voorhand een veilige situatie gecreëerd worden, op basis van de verwachte drukte. Ook verkeerstechnische maatregelen kunnen efficiënter bepaald worden. Voor winkeliers (individueel of voor winkeliersverenigingen) is het zeer interessant om te weten hoe druk het in de winkelstraat is. Ook het kunnen voorspellen van drukte is voor hen zeer waardevol, omdat daar bijvoorbeeld de hoeveelheid benodigd personeel op kan worden afgestemd. Voor vastgoedbedrijven is de ‘straat data’ waardevol om de attractiviteit van een gebied in kaart te brengen.

Data die wordt gegenereerd wordt overzichtelijk getoond in het dashboard van Insightz. Data kan gekoppeld worden om meer inzichten te krijgen. Denk aan de relatie tussen drukte, het weer, sportevenementen et cetera. Voorspelling kunnen gedaan worden op basis van historische data, bepaalde trends en/of een meervoudige data input. Door data van derden te koppelen aan de eigen gemeten data wordt de dataset verrijkt en nemen de mogelijkheden van analyseren exponentieel toe.

Waarvoor kan de data worden gebruikt?

Veiligheidsdoeleinden

Is het te druk of niet

Inzet personeel op basis van drukte

Denk aan BOA's, reinigingsdiensten etc.

Omleiden parkeerverkeer n.a.v. plaatselijke drukte

Omleiden parkeerverkeer n.a.v. plaatselijke drukte

Attractiviteitsscore bepalen

welke winkelstraat doet het beter

Looproutes in kaart brengen

Uit welke zijstraten komen de mensen die in de hoofdstraat gemeten worden

Voorspellen

vooraf weten hoe druk het gaat worden in een straat, op een bepaalde dag. Dit kan dankzij algoritmes die de data verwerken, waarbij veel variabele, externe data kan worden meegenomen, zoals feestdagen, weersomstandigheden etc.

Inzichten, data en dashboard

Insightz richt klant specifiek een overzichtelijk dashboard in, waarin alle gemeten data die verwerkt is overzichtelijk wordt weergegeven. Elke geïnstalleerde, actieve sensor kan via een pull down menu worden opgeroepen. Informatie die over de specifieke sensor gegeven wordt, is onder andere de locatie, de datum van installatie, het laatste ijkmoment en de accuratesse van de sensor. Er kan worden doorgeklikt naar de data die deze sensor heeft gemeten. Elke sensor wordt dus separaat worden weergegeven in het dashboard.

Uiteraard kan er een overzicht getoond worden in het dashboard van het ‘saldo’, de data die voortkomt uit alle sensoren bij elkaar opgeteld (of een keuze van een groep sensoren). Gegevens die in het dashboard kunnen worden opgeroepen per sensor of per saldo zijn onder andere de actuele telling van bezoeken, looprichting en het verloop van bezoeken en/of activiteiten. Dit kan actuele data zijn (per kwartier verversing), per dag, per week, per maand of per jaar. Er kan extra data worden toegevoegd op basis waarvan er vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Denk aan data omtrent de weersomstandigheden, data voortkomend uit andere locaties of data uit voorgaande periodes.

Locaties en zones

Samen met Insightz bepaalt de klant op welke plekken de Maiman lasersensoren worden gemonteerd. Door een strategische indeling sensoren kan een gebied met meerdere straten (een zone) in kaart worden gebracht. Zo kunnen uitgebreide looproutes in beeld gebracht worden en kunnen er inzichten verkregen worden in de herkomst van publiek. Komen deze uit de richting van parkeerplaatsen en -garages, welke straten zorgen voor de grootste toevoer van bezoek aan de straat waarvoor er gemeten wordt, et cetera.

Alle sensoren worden elke middernacht ‘gereset’, zodat de teller weer op nul staat. Dit geschiedt volledig geautomatiseerd. Bij buitenmetingen kan er een kaart (Google Maps) getoond worden waarop de sensoren en hun locaties overzichtelijk worden weergegeven. Vanuit de kaart kan er ook op de sensoren geklikt worden om in een pop-up window de actuele sensorgegevens te tonen (naam van de sensor, ijkmoment en real time gegevens). Doorklikken brengt je dan bij de grafiek met gemeten data van de betreffende sensor. Per zone is er een dashboard dat bekeken kan worden.

Rapportages

Alle documenten en rapportages zijn terug te vinden in het dashboard. De rapportages van de ijkingen en accuratesse van de afzonderlijke sensoren evenals de gehele zone. De administrator van het dashboard kan zelf alle locaties van sensoren bekijken en de daaraan gekoppelde data oproepen. Tevens kan hij rechten toebedelen aan individuele gebruikers, die alleen de voor hen relevante sensoren en data kunnen bekijken. Denk hierbij aan een winkelketen, waarbij de store manager alleen de data kan oproepen die voor zijn winkel van toepassing is.

Specificaties

Maiman heeft een buitenbehuizing die is gemaakt uit solide aluminium en biedt bescherming tegen alle weersinvloeden. Maiman is te monteren aan de gevel of aan een lantaarnpaal, voetgangersstoplicht et cetera. De voeding wordt dan ook uit de lantaarnpaal gehaald, of wordt bij gevelmontage van het dichtstbijzijnde stroompunt betrokken. Door de constante connectiviteit stuurt Maiman de meetgegevens naar de server van Insightz, waarmee ze ‘realtime’ inzichtelijk zijn in het dashboard. Op regelmatige basis worden alle sensoren door Insightz geijkt, waardoor de nauwkeurigheid van meten gewaarborgd blijft.

Maiman is:

Belangrijke uitganspunten