Gemeente

Insightz City Dynamics sluit naadloos aan bij de informatiebehoefte van stads- en dorpsbestuur. Nog niet eerder bestond er zo’n uitgebreide mogelijkheid om aantallen passanten en hun looproutes in kaart te brengen, op zo’n secure en veilige manier. Informatie die binnen thema’s als veiligheid, infrastructuur, leefbaarheid, Smart City of City Marketing zeer waardevol kan zijn. Insightz ontzorgt de gemeente op alle vlakken: de juiste data, volledig binnen de wet gegenereerd, analyses op een presenteerblaadje aangereikt en geen omkijken naar. Niet dat je daardoor achterover moet gaan hangen, je kunt namelijk direct aan de slag met de gegevens die Insightz aanreikt!

Waarom werken met
Insightz City Dynamics?

Verbetering van infrastructuur

Door te meten en te weten hoe mensenmassa’s zich voortbewegen, kan in kaart worden gebracht of de infrastructuur nog voldoet. Moet er ergens een autovrije zone gemaakt worden om elders minder mensen op straat te hebben? Moeten er andere uitvalswegen komen of mensen worden omgeleid? Je komt erachter door te meten. Is de ligging van die openbare parkeerplaats wel zo gunstig ten opzichte van de winkelstraat? Insightz kan met gekoppelde lasersensoren precies achterhalen hoe druk het in de zijstraten is en waar de mensen vandaan komen, die de hoofdstraat bevolken.

Samenwerking met ondernemers

Door te meten kan een gemeentebestuur achterhalen hoe aantrekkelijk de winkelstraten zijn. Waar zit ruimte voor verbetering, waar is het te druk, welk soort ondernemingen (winkels) doen het goed en welke minder. Is de verdeling van het soort handel dat er gedreven wordt in balans? Door te meten en te acteren op de uitkomsten, kan een binnenstad aantrekkelijk gemaakt worden voor iedereen, zowel het publiek als de ondernemer.

Veiligheid

Als gemeentebestuur wil je weten hoeveel passanten er in een straat lopen op (drukke) momenten. Met Insightz kun je ‘real time’ inzichten krijgen in de hoeveelheid passanten die zich op een bepaalde plek bevindt. Ook bij eventuele evacuaties is het goed om te weten hoeveel passanten er geëvacueerd moeten worden. Vanuit de gemeten data kan handhaving efficiënt worden aangestuurd. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van het informeren en spreiden van groepen mensen bij evenementen. Vanuit het dashboard is het mogelijk om push-notificaties te versturen aan belanghebbenden, wanneer een bepaalde drempel in aantallen mensen wordt overschreden op een bepaalde locatie.

Leefbaarheid

Het kan te druk worden op straat, met alle gevolgen van dien. Irritaties, opstootjes en blokkades van panden of routes kunnen het gevolg zijn. Mensen die in de binnenstad wonen kunnen gehinderd worden door een te grote drukte. Kortom: de leefbaarheid van een stad of dorp komt in het geding zodra het te druk wordt op straat. Door drukte te meten kan het stads- of dorpsbestuur gepaste maatregelen nemen om de mensenmassa in te perken of meer te verspreiden.

De kracht van goede en voldoende data is dat er voorspellend gewerkt kan worden. Insightz kan op basis van het combineren van diverse data drukte voorspellen. Denk je als gemeentebestuur eens in hoe fijn het is, als je vooraf kunt voorspellen hoe druk het in een bepaalde straat, op een bepaald moment is. Je kunt er de verkeersmaatregelen, aantal BOA’s, aantal stadsreinigingsmedewerkers et cetera op inrichten. Nooit meer te weinig, nooit meer teveel personeel op de been. Tevens kunnen er passende maatregelen op voorhand genomen worden, om een voor iedereen zo veilig mogelijke situatie te creëren. Allemaal gebaseerd op data uit eerdere metingen.

Daarom kies je voor Insightz