De meest gestelde vragen over de Maiman lasersensor

De Algemene Verordening Gegevensverwerking heeft bij invoering voor nogal wat commotie gezorgd, toen bleek dat 9 van de 10 gebruikte camerasystemen niet meer wetsmatig waren. Door terug te gaan naar de basisbeginselen van het meten van personen en te kijken waarvoor data nou het meest gebruikt wordt, heeft Insightz zich gericht op het ontwikkelen van de lasertechnologie. Het resultaat is een meettechnologie die 100% veilig in te zetten is. Er hoeft geen DPIA-verklaring opgesteld te worden omdat er op geen enkele wijze persoonskenmerken worden verwerkt, opgeslagen of gebruikt.
Insightz vindt het van groot belang om accurate en betrouwbare data te leveren. Op regelmatige basis worden alle sensoren geijkt, dit gebeurt fysiek of op afstand. Zo kan de accuratesse van elke afzonderlijk sensor worden vastgesteld en gemonitord. Tevens wordt deze opgedane kennis gebruikt om onze software te blijven door ontwikkelen en nog meer te verbeteren.
Helemaal niets, luidt het simpele antwoord. Vanuit de Maiman sensor wordt direct de data verworven zonder dat hier nog enige vorm van bewerking aan ten pas komt. De data wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de Insightz server. Vooraf wordt er in samenspraak bepaald welke data belangrijk zijn, alvorens deze in een overzichtelijk digitaal dashboard wordt gepresenteerd. Het mooie is dat Insightz op een later tijdstip de meetgegevens bij nieuwe berekeningen opnieuw kan inzetten. Ook kan externe data gekoppeld worden, wanneer er een oorzaak-gevolg analyse gedaan moet worden. De data kan via een API gekoppeld worden aan de digitale omgeving van de klant, ook kan extern gegenereerde data via een API verwerkt worden in het Insightz dashboard.
Wij zijn in hoofdzaak leverancier van data, die voortkomt uit metingen van onze hardware en software. In principe zijn we dus data-, software- én hardware leverancier, maar software en hardware leveranties zijn het logische gevolg van een opdracht om data aan te leveren.
De lasersensor wordt allereerst op een strategische plaats gemonteerd. Buiten kan dat aan de gevel zijn, of aan een lantaarnpaal. Binnen kan dat aan de muur zijn, of aan het plafond. Bij activering scant Maiman continu de omgeving met een onzichtbare laser. Objecten die terugkaatsen worden geregistreerd en herkend. Razendsnel wordt er bepaald of we te maken hebben met een statisch object of een bewegend object. De laserstraal die op een bewegend object weerkaatst, zal een scan maken van dat object. Zodra deze de contouren van een mens waarneemt, wordt er een laserstraal toegekend aan deze persoon, de zogenaamde ‘bodylock’. Vanaf dat moment is er sprake van een individuele koppeling. Zo kunnen looprichting en stopmomenten in kaart worden gebracht. Ook al lopen er honderden passanten in een omgeving, voor Maiman zijn ze allemaal uniek en wordt de activiteit individueel gemeten. Dat is dan ook de grote kracht die achter de accuratesse zit van Maiman.
De laserstraal zelf is niet met het blote oog waar te nemen. De behuizing waarin de technologie zit, is door Insightz zelf ontwikkeld en kan gemonteerd worden, zowel binnen als buiten. Deze behuizing wordt niet herkend als meetinstrument (zoals een camera wel als invasief wordt ervaren) en heeft daardoor een vriendelijker karakter in het straatbeeld of in een pand. Maiman kan worden gemonteerd aan de gevel, aan lantaarnpalen of op andere, vandalisme veilige plekken. Uiteraard is de Maiman lasersensor 100% weerbestendig.