Accurate data en 100% AVG-proof

Gemeente Breda telt bezoekers in winkelgebied met lasersensoren

“We zijn enorm tevreden over de eerste resultaten. We meten accurater dan ooit en beschikken daarmee continu over zeer betrouwbare data in plaats van ad hoc tellingen die we eerst hadden.”

Over de case

“De gemeente Breda hield vroeger één keer in de twee jaar een grote telling van bezoekers in het winkelgebied, om precies te zijn in de hele binnenstad en de Ginnekenstraat”, opent Hans Nouwens, projectleider ‘Smart City’ bij de gemeente Breda. “Dat waren handmatig uitgevoerde tellingen, die werden gedaan door medewerkers die op strategische plaatsen werden neergezet in de zone waarin geteld moest worden. Het nadeel daarvan was dat de tellingen altijd een benadering gaven van het werkelijke aantal, het is fysiek onmogelijk om handmatig exact te tellen.” De tellingen werden (en worden) gebruikt om het stadsbeleid af te stemmen bij evenementen en om het winkelbeleid te bepalen. “In opdracht van de gemeente Breda zijn we vanuit Smart City Binnenstad een digitaliseringstraject gestart. Met de huidige stand van de technologie is het mogelijk om digitaal te tellen. De uitdaging was echter: met welke methode moeten we werken? Na een pilot traject is de keuze gevallen op tellen met de Maiman lasersensoren van Insightz.”

De enige oplossing die accuraat én AVG-proof is
In de voornoemde pilot werd er getest met drie typen sensoren. Nouwens legt uit: “Insightz heeft ons geadviseerd om te gaan werken met de PIR, radar- en lasersensor van Insightz. Een manier van tellen viel sowieso af, dat was telling door middel van wifi. Wij waren bewust op zoek naar een oplossing die volledig privacy proof was, dus kozen we voor drie sensoren die anoniem data verzamelen.” In de Ginnekenstraat werden in de pilot op alle cruciale in- en uitgangen de drie systemen verdeeld opgehangen. “De Maiman lasersensoren van Insightz wonnen het van de rest, puur door de accuratesse van de telling. Dat maakt het mogelijk om zeer betrouwbare analyses te doen, voor de gemeente, de winkeliers en de VVV-Breda dus een echte aanwinst”, aldus Nouwens. “We koppelen alle gegenereerde data in de ‘back end’ van ons systeem en verrijken de data waar mogelijk met andere data.”

Goede support van cruciaal belang

Op basis van de resultaten van de pilot is de gemeente Breda vervolgens verder in zee gegaan met Insightz en werd het gehele voetgangersdomein van de binnenstad voorzien van Maiman lasersensoren. Volgens Nouwens was er wel sprake van een uitdaging: waar haal je de voeding vandaan voor deze lasersensoren? “Het makkelijkste is montage op lantaarnpalen, daar is standaard al voeding aanwezig. Een lantaarnpaal kan echter op een plek staan die niet ideaal is voor de meting. Dat houdt in dat je moet zoeken naar montagepunten op gevels, bijvoorbeeld in aanwezige lasdozen, of de voeding van een reeds aanwezige camera betrekken. Je moet bovendien toestemming aan de gebouweigenaren vragen. Hier wil ik Insightz complimenteren voor hun support. Zij hebben feilloos voor ons in kaart gebracht waar de ideale montagepunten waren, tevens of er al een stroompunt aanwezig was, of dat er stroom aangelegd moest worden.”

Tevreden over de eerste resultaten
De gemeente is gestart met het tellen via Maiman lasersensoren in oktober 2021. “We zijn enorm tevreden over de eerste resultaten. We meten accurater dan ooit en beschikken daarmee continu over zeer betrouwbare data in plaats van ad hoc tellingen die we eerst hadden. Op basis hiervan kunnen we betere, betrouwbare afwegingen in ons beleid maken.”

Bredata
Vanuit de Smart City visie is ‘Bredata’ ontstaan. Nouwens legt uit: “Vanuit die visie starten we digitaliseringsprojecten die het werk moeten vergemakkelijken en de resultaten moeten verbeteren. Onder Bredata verstaan we dus Smart City en Digitalisering in de openbare ruimte. Insightz sluit met de Maiman lasersensoren naadloos aan op die visie. Voor de gemeente Breda is ethisch werken prioriteit nummer 1. Dankzij Insightz kunnen we dat, hun methode van passanten tellen is privacy proof, zeer accuraat en geeft ons op elke moment van de dag inzicht in het bezoek in de binnenstad en Ginnekenstraat.”

0
Aantal sensoren
0
Aantal zones
50 %
Accuratesse

De uitdaging

Eens per twee jaar liet de gemeente Breda een grote handmatige telling van bezoekers uitvoeren op strategische plaatsen in het centrum van de stad. Data die gebruikt werd om stadsbeleid op af te stemmen bij evenementen en om winkelbeleid te bepalen. Het nadeel hiervan was dat dit slechts inzicht gaf in enkele momentopnames, maar geen constant beeld gaf van de bezoekersaantallen. Tevens is voor een gemeente een van de grootste uitdagingen een systeem wat volledig AVG-proof is. Beide wensen zijn in te vullen met de Maiman lasersensoren.

De oplossing

In juli 2021 is gestart met een pilot traject in een grote winkelstraat in Breda, de Ginnekenstraat. Deze straat bestaat uit twee hoofdtoegangen en vijf zijstraten. De vraag was om naast de afzonderlijke toegangen, ook de gehele zone in kaart te brengen. De sensoren dienen een minimale accuraatheid te hebben van 80%.

Het resultaat

De gegenereerde data wordt getoond een klantvriendelijk en overzichtelijk dashboard. Hier wordt real-time inzicht gegeven in de bezoekersaantallen en de totalen per dag. Tevens is een API opgezet naar de systemen van de gemeente Breda.

Na het installeren van alle sensoren worden deze geijkt om de accuratesse van iedere afzonderlijke sensor te bepalen. Alle sensoren voldoen aan de minimale gestelde eis en we hebben zelfs een accuraatheid van 91% over de gehele zone.

Uitbreiding

Deze goede resultaten zijn voor gemeente Breda de reden om uit te breiden naar de rest van het centrum van Breda. In juni 2022 zijn daar nog eens 13 Maiman lasersensoren geïnstalleerd met eveneens goede resultaten.

“De Maiman lasersensoren van Insightz wonnen het van de rest, puur door de accuratesse van de telling. Dat maakt het mogelijk om zeer betrouwbare analyses te doen, voor de gemeente, de winkeliers en de VVV-Breda dus een echte aanwinst.”